Hierbij laten wij u weten dat stichting Vrijwilligers Netwerk Veenendaal (VNV) zich genoodzaakt ziet per 31 december 2014 al haar werkzaamheden te beëindigen. Aanleiding van dit besluit is de keuze van gemeente Veenendaal om de ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers vanaf 2014 te gunnen aan de nieuwe welzijnsorganisatie Veens. Veens heeft inmiddels besloten het contract met VNV te beëindigen en daarmee de samenwerking per 1 januari 2015 niet te continueren.

 


Het bestuur van de stichting Vrijwilligers Netwerk Veenendaal beraadt zich momenteel op de toekomst.